0913 476739 091 35 36 461

Chuối cấy mô Trần Thế

Ngày Cập nhật: 16/08/2015

Mô tả:

Khách hàng: Cơ sở sinh học Trần Thế

Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất, cung cấp giống chuối cấy mô

Xem Website

Khách hàng: Cơ sở sinh học Trần Thế

Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất, cung cấp giống chuối cấy mô

Cơ sở Sinh Học Trần Thế hoạt động trong lĩnh vực sinh học nông nghiệp. Chuyên nghiên cứu và sản xuất các giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, quản lý các dự án trồng chuối phục vụ nhu cầu xuất khẩu và nội địa.Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved