0913 476739 091 35 36 461

- Cập nhật chế độ và mẫu kế toán mới nhất (miễn phí).

- Giao diện đa ngôn ngữ

- Với chi phí thấp cho nhiều người dùng trên mạng.

- Tích hợp phần mềm báo cáo thuế HTKK.

- Cho phép truy ngược dữ liệu từ các báo cáo, cài đặt những nghiệp vụ mẫu, hỗ trợ tốc độ nhập liệu, điều chỉnh số liệu, số phiếu hàng loạt.

- Giải quyết mối lo về sổ sách kế toán.


Yêu cầu tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật về phần mềm kế toán BAS vui lòng liên hệ:

Mr. Tăng Minh Anh Trí

Điện thoại: 0913684707
Email: [email protected]
Yahoo: anhtri123


Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved